Gepubliceerd op 23 mei 2002

  Identificatie nummer : 94392002

 Nr. BTW of Ondernemingsnr.:477.481.510

                                      U bent in het huis van de

 

 

 vzw Congolese Bond der Gezinnen

 

Dag van het Gezin

15 mei 

                   www.lifaco-cbg.org

 

Zeer geachte Familie,

 

De Bond van de Families, is een pluralistische vakbeweging van families uit elke sociale, politiek, filosofische, religieuze, culturele horizon bijeenbrengt,…
 
Zeer bezorgd om met de steun van de anderen aan te komen teneinde een beweging die de belangen van enen verdedigt en van de anderen van elke horizon te creëren.

 

Zo heeft vzw Cbg officieel in mei 2002 ontstaan om de Dialoog tussen alle leden van de Universele Familie voor een betere culturele uitwisseling (de andere kennen) te bevorderen door de samenleving.
 
Door de Eenheid, de Rechtvaardigheid en de Solidariteit in de Vrede, de lijfspreuk van deze syndical beweging van families die veroorzaakt laat de geest van werk ons toe om winst aan de gift te trekken die door onze voorouders, "Bemiddeling" wordt nagelaten. Een werktuig efficiënt, eigen aan de menselijke waardigheid.

 

 

De veiligheidsgordel van de Bond is en blijft het menselijke gedrag dat de uitroeiing van de sociale wanverhouding stimuleren, een droevig verschijnsel van de verarming van families. Daarom versterkt het verzoek aan de wijsheid de te blijven familie het centrum van elke ontwikkeling voor elke persoon.

 

 

 

VZW Congolese Bond der Gezinnen verdedigt:

 

  • de gezinnen in het algemeen,
  • de jongeren,
  • de koppels,
  • de verenigingen,
  • Diegenen die de familie een belangrijke plaats houdt.

___________________________________________________________________________

 

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.  "Artikel 16 §3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentale groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat".(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

 

 

 

       

 

 

Nieuws »

 

Ernstige, duurzame, sociaal-economische en politieke crisis op het niveau van de Grote meren (centraal Afrika). Meer dan 7 miljoen verplaatst. Welke stilte voor de Verenigde Naties? 

Tranen die in bloed veranderen.

 

     

 

 

 

 

 

lifaco - cbg © 2014 • Ebn • onthaal

      De Gezinsbond

 

   

          is u, is wij 

                  vzw Cbg